II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Piknik Organizacji Pozarządowych

54 organizacje wzięły udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 7 września 2014r. na ostrowskich Piaskach. – Piknik był jednym z elementów projektu „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli”, na które miasto pozyskało środki od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – powiedział Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak. Jednym z założeń pikniku było wzmocnienie dialogu obywatelskiego, a także wymiana wiedzy i doświadczeń między organizacjami z terenu Ostrowa Wielkopolskiego a administracją publiczną. Stowarzyszenie Reymontowskie podczas Pikniku reprezentowali prezes Donata Konieczna i skarbnik Marek Śmiłowicz.
Skip to content