II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Instytut Filologii Polskiej w Poznaniu

Dnia 6 czerwca nasze Liceum odwiedziła prof. dr hab. Krystyna Bartol – pracownik naukowy Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było to już trzynaste spotkanie z panią profesor, wybitnym filologiem klasycznym. Wykład na temat: „Powiedzieć obrazem – pokazać słowem. O pokrewieństwie starożytnych sztuk” wysłuchali uczniowie klasy 1d, 1f oraz 2f wraz z opiekunami. Prof. Krystyn Bartol odwiedza corocznie naszą szkołę, przybliżając uczniom szeroko pojętą kulturę antyczną, na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza mgr Iwony Dembczyńskiej.

Instytut Politologii we Wrocławiu

Pierwszą możliwością skorzystania przez uczniów z efektów Umowy był wykład prof. Jacka Sroki pt. „Samorządność – czy można pomyśleć ją na nowo?”, wygłoszony w auli II LO. Jak powiedział prelegent, jeśli szwankuje obywatelska aktywność lub funkcjonariusze publiczni zdają się mniej troszczyć o sprawy ważne dla środowiska lokalnego, wówczas nie tylko możemy, ale i powinniśmy – jako obywatele, funkcjonariusze publiczni, czy politycy samorządowi – reagować, poszukując nowych rozwiązań i alternatywnych sposobów ochrony dostępnych nam dóbr wspólnych. Najwłaściwszym momentem projektowania modyfikacji i korekt jest okres prosperity – tyle tylko, że wówczas zwykle niewielu tego rodzaju potrzeby dostrzega.

Przykładem na to, w jaki sposób można zarówno antycypować, przewidywać zbliżające się 'chude lata’ i starać się zapobiegać niektórym ich skutkom, jak i będąc już w opałach, mądrze dzielić biedę i planować działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy, są z jednej strony wyważone praktyki zasobnych samorządów skandynawskich, z drugiej zaś rozwiązania znane z krajów mniej zasobnych, takich jak Brazylia, której jedno z miast – Porto Allegre 'dało światu’ rozwiązanie w postaci tzw. budżetu partycypacyjnego. Te i inne możliwości modyfikacji samorządności wskazane zostały w wykładzie.

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów

W czwartek 6 marca 2014 r. ostrowskim Forum Synagoga podpisana została Umowa o współpracy naukowo-edukacyjnej między II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim a Ośrodkiem Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach umowy, którą podpisali dr Karol Marszał – dyrektor Liceum oraz dr Krzysztof Morta – dyrektor Ośrodka przewidywane są następujące formy współpracy:

  • udział uczniów Liceum w projektach edukacyjno-badawczych związanych z badaniami prowadzonymi przez Ośrodek;
  • pomoc i udział uczniów Liceum w organizacji różnych inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek;
  • stworzenie możliwości udziału uczniów Liceum w wybranych wykładach prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim;organizowanie przez Ośrodek wycieczek do Wrocławia, których celem będzie zaznajomienie uczniów z materialną spuścizną wspólnoty żydowskiej na terenie stolicy Dolnego Śląska;
  • umożliwienie zapoznania się przez uczniów Liceum z historycznymi zbiorami i zabytkami piśmiennictwa zgromadzonymi przez Uniwersytet Wrocławski i Bibliotekę Uniwersytecką;
  • wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego w II Liceum Ogólnokształcącym Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie II LO oraz zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak a także attache kulturalny ambasady Izraela w Polsce Mateusz Pigoń, który wygłosił okolicznościowy wykład pt. „Współczesny Izrael – państwo hi-tech”.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Porozumienie z Uniwersytetem Medycznym

W piątek 7 czerwca 2017 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim podpisało porozumienie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczące objęcia patronatem naukowym tej uczelni klas o profilu biologiczno-chemicznym. Porozumienie podpisane zostało przed dyrektora szkoły dr Karola Marszała oraz prorektora do spraw studenckich UM prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka. Wykład inauguracyjny pt. „Dobre i złe strony tlenku azotu” wygłosiła prof. dr hab. Hanna Krauss. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klas patronackich pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz rozpropagowania oferty naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Liceum.

Uniwersytet Medyczny umożliwi uczniom Klas Patronackich korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami. W kolejnych latach szkolnych uczniowie klas biologiczno-chemicznych będą mogli brać udział w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny. Warto podkreślić, że ostrowskie II Liceum jest siódmą szkołą z Wielkopolski, z którą Uniwersytet Medyczny podpisał porozumienie o patronacie naukowym, jednocześnie jedyną tego rodzaju szkołą poza Poznaniem. Jest to uznanie dla wysokiego poziomu przygotowania uczniów ostrowskiego „Reymonta” do studiowania na kierunkach medycznych.

Myślisz o studiach medycznych na UMP ? – zajrzyj TUTAJ

Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu – filologia angielska

Od roku 2018 do chwili obecnej nasze liceum współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uczniowie klas językowych ostrowskiego Reymonta regularnie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach w ramach klasy patronackiej na kierunku „Filologia angielska z pedagogiką” . Do chwili obecnej odbyło się wiele zajęć prowadzonych przez wykładowców tego kierunku m.in. dr A. Wawrzyniak, dr J. Bielaka, mgr T. Kulkę, mgr A. Bryłowską, mgr K. Podsadną-Pietrzak oraz prof. A. Skweresa.

Podczas zajęć uczniowie mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury oraz literatury krajów anglojęzycznych , a także poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Zajęcia te są również doskonałą okazją do doskonalenia sprawności językowych takich jak mówienie, pisanie lub rozumienie ze słuchu w języku angielskim. Wskazówki udzielane uczniom oraz ćwiczenia praktyczne z pewnością będą przydatne uczniom podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Inicjatorem współpracy oraz koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego mgr Kamila Bodył.

 

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W dniu 15 listopada 2018r. II Liceum Ogólnokształcące podpisało umowę o wzajemnej współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie podpisali dyrektor Liceum mgr Aleksander Ziobro oraz dyrektor Instytutu prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek. Inicjatorką współpracy była mgr Anna Kaczmarek nauczycielka języka niemieckiego. Współpraca obejmuje:

  • wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników Instytutu w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim;
  • udział uczniów w wykładach i projektach edukacyjnych IFG UAM w Poznaniu;
  • wspieranie przez pracowników Instytutu rozwoju intelektualnego uzdolnionej językowo młodzieży;
  • udział nauczycieli języka niemieckiego w warsztatach dla nauczycieli organizowanych przez IFG UAM w Poznaniu.

W ramach współpracy odwiedzają regularnie Liceum prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa oraz dr hab. Maciej Walkowiak. Wykłady i warsztaty pracowników naukowych Instytutu przybliżają naszym uczniom literaturę i historię krajów niemieckojęzycznych oraz wspierają ich rozwój i doskonalą umiejętności językowe.

Współpracę z ramienia Liceum koordynuje mgr Anna Kaczmarek.

 

Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu – filologia polska

Patronat, którym są objęte klasy patronackie to świetna okazja, by licealiści mogli poczuć studencki klimat uczelni. Dzięki wykładowcom UAM w Kaliszu młodzież z Reymonta może brać udział w wykładach o literaturze, podróżach i sztuce, w warsztatach fotograficznych, psychologicznych.

Podczas zajęć patronackich uczniowie klas humanistycznych naszego Reymonta mogą przekonać się, że humanista doskonale odnajdzie się na współczesnym rynku pracy. We wspólnym przedsięwzięciu Reymonta i UAM w Kaliszu biorą udział, pod kierunkiem dr Justyny Kociemby-Żulickiej, klasy humanistyczne od 2011 roku.

 

Skip to content