II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Profil językowy

Przedmioty rozszerzone (17 os.)

 • j. angielski
 • j. francuski
 • matematyka lub j. polski lub geografia

Wybierz ten profil, jeśli chcesz:

 • pracować w zagranicznych firmach,
 • studiować za granicą,
 • spełniać się w roli tłumacza,
 • zrobić karierę w dyplomacji,
 • realizować się w branży turystycznej, podróżując po całym świecie,
 • w sposób aktywny zdobywać wiedzę na temat kultury i historii innych krajów,
 • pracować jako nauczyciel języków obcych w szkołach państwowych lub prywatnych,
 • rozwijać skrzydła we współczesnych mediach.

Swoje umiejętności i pasje możesz rozwijać poprzez:

 • udział w wykładach i zajęciach na Uniwersytecieim. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • uczestnictwo w licznych projektach językowych, np. „Irlandia w szkole”,
 • sprawdzanie swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach językowych, polonistycznychlub turystyczno-krajoznawczych,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów Erasmus +,
 • udział w warsztatach teatralnych i językowych,
 • pisanie artykułów do szkolnych mediów społecznościowych,
 • udział w zajęciachdotyczącychkultury krajów anglojęzycznych, forum dyskusyjnym w języku angielskim oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
 • udział w rajdach turystycznych i biegach na orientację.

Perspektywy dla absolwentówtom.in.:

 • filologia angielska, niemiecka, romanistyka i inne kierunki lingwistyczne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • europeistyka, amerykanistyka,
 • socjologia, kulturoznawstwo,
 • lingwistyka stosowana,stosunki międzynarodowe, politologia,
 • geografia, geodezja, kartografia
 • turystyka i krajoznawstwo, architektura krajobrazu
 • archeologia, logistyka.

Skip to content