II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Profil psychologiczno – pedagogiczny

Przedmioty rozszerzone (17 os.)

 • j. polski
 • biologia
 • j. angielski

1 język obcy: j. angielski
2 język obcy: j. niemiecki lub j. francuski

Wybierz ten profil, jeśli chcesz:

 • zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki,
 • poznać budowę i funkcjonowanie ludzkiego mózgu,
 • badać mechanizmy ludzkich zachowań,
 • rozwijać umiejętności interpersonalne,
 • studiować psychologię lub pedagogikę,
 • pracować w ośrodkach psychoterapii, w poradniach  zdrowia psychicznego,  w ośrodkach  dla osób uzależnionych, w poradniach  psychologiczno-pedagogicznych,
 • doskonalić sztukę przemawiania, którą możesz wykorzystać podczas wystąpień publicznych oraz sesji terapeutycznych.

Swoje umiejętności i pasje możesz rozwijać poprzez:

 • realizację projektów społecznych w ramach projektu „Zwolnieni z teorii”,
 • udział w różnego rodzaju warsztatach i seminariach prowadzonych przez specjalistów,
 • współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, domami dziecka, przedszkolami,
 • uczestnictwow rozprawach sądowych,
 • pisanie artykułów do szkolnych mediów społecznościowych,
 • udział w różnorodnych akcjach charytatywnych,
 • wyjazdy na ciekawe wykłady i warsztatyna wyższych uczelniach,
 • zajęcia z języka migowego.

Perspektywy dla absolwentówto m.in.:

 • psychologia, pedagogika,socjologia, logopedia i resocjalizacja,
 • europeistyka,filologia polska, dziennikarstwo,
 • filozofia, teologia,
 • kulturoznawstwo, etnologia i antropologia,
 • biologia, biotechnologia.
Skip to content