II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone (17 os.)

 • j. polski
 • historia
 • WOS

1 język obcy: j. angielski,
2 język obcy: j. niemiecki lub j. francuski

Wybierz ten profil, jeśli chcesz:

 • spełniać się jako prawnik, polityk lub dziennikarz,
 • poznawać korzenie współczesnego świata,
 • analizowaćtekstykultury i źródła historyczne,
 • poznawać związki między współczesnymi dziełami, a przeszłością i teraźniejszością, w której żyjemy,
 • doskonalić sztukę przemawiania, autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • poznawać fascynujące osobowości ze świata sztuki i mediów, uczestnicząc w spotkaniach, wykładach i spektaklach,
 • zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej,
 • działać na scenie politycznej naszego regionu lub kraju.

Swoje umiejętności i pasje możesz rozwijać poprzez:

 • realizację projektów społecznych w ramach projektu „Zwolnieni z teorii”,
 • udział w konkursach poetyckich, recytatorskich, historycznych i z zakresu wiedzy o społeczeństwie,
 • pisanie artykułów do  szkolnych mediów społecznościowych,
 • uczestnictwo w zajęciach w ramach klasy patronackiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • zajęcia z języka migowego,
 • realizację projektu w mediach społecznościowych „Słówko z Reymontem”.
 • aktywność w Klubie Miłośników „ReBSa”

Perspektywy dla absolwentówto m.in.:

 • prawo, administracja,europeistyka, stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
 • psychologia, pedagogika, socjologia, logopedia,
 • filologia polska, dziennikarstwo, public relationsi komunikacja społeczna,
 • historia, historia sztuki i kulturoznawstwo,
 • etnologia, archeologia i antropologia,
 • filozofia, teologia, etyka,
 • teatrologia, filmoznawstwo i arteterapia,
 • bibliotekoznawstwo,politologia,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,edytorstwo i techniki redakcyjne.

Skip to content