II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Terminy rekrutacji

1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

2. Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – 23 czerwca 2023 r.

3. Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

4. Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu Ósmoklasisty – 6 lipca 2023 r.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 lipca 2023 r.godz. 12.00.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 .

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Skip to content