II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

To już 5 lat pracy Stowarzyszenia…

V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta miało miejsce w dniu 23 czerwca 2017 r. w gmachu II LO . Wszyscy zebrani zostali poczęstowani tortem z okazji 5 lat funkcjonowania stowarzyszenia. Podczas obrad m.in. podsumowano działania zrealizowane przez ostatnie lata na rzecz młodzieży II LO. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za ostatni rok. Zgodnie ze Statutem dokonano też wyboru władz Stowarzyszenia na 5 – letnią kadencję. Jednogłośnie wybrano do Zarządu osoby, które dotąd w nim pracowały. Po krótkiej przerwie skład Zarządu ukonstytuował się w następujący sposób: prezesem ponownie została p. Donata Konieczna, sekretarzem – p. Beata Nowicka, skarbnikiem – p. Marek Śmiłowicz, członkami – p. Jarosław Biernaczyk i p. Jerzy Wójcicki. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani jednogłośnie p. Hanna Rozbicka – Winiecka (odtąd przewodnicząca), p. Marzanna Podskarbi (sekretarz) i p. Piotr Kaczmarek (członek). Podczas obrad przyjęto również poprawki w statucie Stowarzyszenia.
Skip to content