II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Reymontowskie Stowarzyszenie

W dniu 6 lipca 2012 r. w ostrowskim Klubie Nauczyciela odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ostrowskiego Reymonta poprzez różnorodne działania w ramach różnych obszarów, m.in. edukacji, kultury, ekologii, sportu i turystyki, tradycji narodowej, wolności i praw człowieka.

Zebranie Założycielskie przyjęło statut oraz wybrało w tajnym głosowaniu władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Donata Konieczna jako prezes, Beata Nowicka – sekretarz, Marek Śmiłowicz – skarbnik oraz Jarosław Biernaczyk i Jerzy Wójcicki jako członkowie. Komisja Rewizyjna to: Aleksandra Kierstein jako przewodnicząca, Marcin Borowiak – sekretarz i Hanna Rozbicka – Winiecka – członkini. Sąd Koleżeński to: Jarosław Lisiecki jako przewodniczący, Krzysztof Rasiak – sekretarz oraz Ewa Boroch – członkini. Ponadto wśród członków – założycieli są: Iwona Dembczyńska, Piotr Kaczmarek, Małgorzata i Tomasz Kryszkiewiczowie, Mateusz Lisiecki, Sebastian Przybylski, Maciej Świątek, Sławomir Szymanowski oraz Janusz Walczak.

Tworzenie stowarzyszeń jest wpisane w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Trzeci sektor, czyli tzw. NGO-osy są doskonałym sprawdzianem aktywności różnych środowisk. Są także szansą na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli: absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz sympatycy ostrowskiego Reymonta. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam zrealizować wiele ciekawych projektów. Możemy powtórzyć za Januszem Korczakiem: chcemy, aby ostrowski Reymont był nadal „szkołą przyjemną i pożyteczną”. Nasze stowarzyszenie jest otwarte i zapraszamy wszystkich absolwentów i ich rodziców, nauczycieli oraz sympatyków do współpracy, powiedział Jerzy Wójcicki.

Skip to content