II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Reymont- reaktywacja-20 lat później

W dniu 7 grudnia 2012 r. w auli II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce prezentacja projektu edukacyjnego „Reymont – reaktywacja 1992 – 2012”. Aktywnie w nim uczestniczyła młodzież z ostrowskiego Reymonta. Strona merytoryczno – organizacyjna tego przedsięwzięcia spoczywała na barkach: Donaty Koniecznej, Iwony Dembczyńskiej, Beaty Nowickiej, Marka Śmiłowicza, Jarosława Biernaczyka i Jerzego Wójcickiego, którzy 6 lipca br. założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO.

Uroczystość 20 – lecia po reaktywacji tego Liceum w 1992 roku miała różne odsłony. Wręczono dyplomy okolicznościowe przedstawicielom Grupy Reaktywacyjnej Liceum:

 • Pawłowi Rajskiemu pełniącemu 20 lat temu stanowisko Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Aleksandrze Kierstein – wówczas przewodniczącej ostrowskiego Komitetu Obywatelskiego,
 • Andrzejowi Kornaszewskiemu – wówczas przewodniczącemu ostrowskiej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania,
 • Bożenie Woś – wówczas prezesowi ostrowskiego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Jerzemu Bartczakowi – wówczas Kuratorowi Oświaty i Wychowania w Kaliszu.
 • Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu naszego Liceum na mapę oświatową Ostrowa Wielkopolskiego, naprawiając błędną decyzję o jego likwidacji w 1978 roku. Dziękuję wszystkim naszym donatorom, bez których nie byłaby możliwa tak wspaniała oprawa naszej, jubileuszowej uroczystości”- powiedziała Donata Konieczna, prezes Stowarzyszenia Reymontowskiego.
 • W imieniu Grupy Reaktywacyjnej głos zabrał m.in. Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, który powiedział m.in.: „Ja byłem tylko małym trybikiem w tej grupie zwolenników wznowienia działalności edukacyjnej w II LO. Bez zaangażowania i odważnej decyzji Pana Jerzego Bartczaka, kaliskiego Kuratora Oświaty i mojego pierwszego szefa, nie byłoby to możliwe. I za to Panie Kuratorze, bardzo dziękuję. Dziękuję także Andrzejowi Kornaszewskiemu, pierwszemu dyrektorowi, który z dobraną przez siebie grupą nauczycieli przywracał dawny blask tej szkole. Dziękuję także zmieniającemu się w ciągu minionych 20 lat, gronu pedagogicznemu, które wspólnie z uczennicami i uczniami solidnie zapracowało na dzisiejszą pozycję lidera wśród liceów ostrowskich”.
 • Następnie przyznano tytuły honorowe za wybitne osiągnięcia w minionym 20 – leciu. Tytuł „Zasłużony dla Szkoły”- otrzymał Andrzej Kornaszewski, tytuł „Zasłużony Profesor”- otrzymała polonistka Mirosława Grzesiak, a tytuł „Wybitna Absolwentka” – Natalia Walczak – zdobywczyni m.in. 3. miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. „W 1992 roku stanowiliśmy jako społeczność szkolna grupę bardzo zżytą. Atmosfera w pokoju nauczycielskim była niemalże rodzinna. Bardzo się cieszę, że jako absolwentka Reymonta, mogłam uczestniczyć w tym pionierskim dziele jego reaktywacji. A młodemu i prężnemu Stowarzyszeniu, dziękuję za przyznane wyróżnienie i życzę dalszych ciekawych przedsięwzięć”- powiedziała Mirosława Grzesiak.
 • Okolicznościowe dyplomy otrzymały także: Izabela Bothur – dyrektor II LO w latach 1999-2011 oraz Renata Nowak – pełniąca w tych samych latach funkcję wicedyrektora, a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku p.o. dyrektora tego Liceum.
 • II LO to przerwana historia szkoły z ogromnymi tradycjami. Była to historia ciekawa i burzliwa. Trwanie i zmiana to dwa kluczowe słowa idealnie pasujące do ostrowskiego Reymonta. To kolejni, zmieniający się dyrektorzy, widoczni na portretach w auli, w której się dzisiaj znajdujemy, to zmieniający się nauczyciele i uczniowie, tworzyli oblicze tej szkoły, w której mam zaszczyt od 1 września br. pełnić funkcję dyrektora”- powiedział Karol Marszał.
 • W montażu słowno – muzycznym prowadzonym przez Marysię Falis (1 D) oraz Piotra Jaśkowiaka (3 B) zaprezentowali się młodzi artyści z Reymonta: Zosia Banaszak, Ania Wróbel, Robert Wnuk, Małgosia Grobelna, Marta Matysek i Maciej Sułecki, Agnieszka Rasiak oraz Julia Jaszczyk. Gościnnie wystąpili ponadto nasi absolwenci: Agnieszka Kurzawa i Mateusz Ogórkiewicz – słynne przed 20 – laty „Ostrowskie Ogóreczki”. 
 • Prowadzący uroczystość, Jerzy Wójcicki podziękował wszystkim ludziom dobrej woli: „Bez Waszego ogromnego zaangażowania nie byłoby tego jubileuszowego przedsięwzięcia”. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę młodych artystek i artystów za „wspaniałą ucztę duchową”. Zakończył swoje wystąpienie słowami: „możemy być dumni, że jesteście uczniami ostrowskiego Reymonta”.
 • Końcowy akcent uroczystości to kuluarowe rozmowy przy skromnym poczęstunku. Były one doskonałą okazją do rozmów pokoleniowych, bowiem na uroczystość zaproszono m.in. Grono Pedagogiczne z roku 1978 z Panią Dyrektor Łucją Huzarewicz na czele.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę okolicznościową publikację „Z archiwum 20- lecia. Reymont – reaktywacja 1992 – 2012”.
Skip to content