II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Podsumowanie grantu Fundacji Banku Zachodniego WBK – Nabici w butelkę…

Podsumowanie projektu „Nabici w butelkę, czyli jak śmieci wpływają na bioróżnorodność lasów” odbyło się w piątek 12 czerwca 2015r. w auli naszej szkoły.

Gościem specjalnym spotkania, w którym uczestniczyły klasy biologiczno – chemiczne, był dyrektor I oddziału Banku Zachodniego WBK w Ostrowie Wielkopolskim Robert Musieł. Na spotkaniu przedstawiono wyniki projektu, wykonane przez uczniów gabloty z bezkręgowcami i kośćmi ssaków oraz wystawę zdjęć. Dyrektor Banku oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Donata Konieczna wręczyli podziękowania osobom zaangażowanym w poszczególne jego etapy.

Projekt Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO im. Wł. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim „Nabici w butelkę, czyli jak śmieci wpływają na bioróżnorodność lasów” był realizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Jury Konkursu Grantowego zdecydowało, że granty finansowe otrzyma 247 pomysłów spośród 2861 złożonych wniosków. Wśród nich znalazł się również projekt naszego stowarzyszenia. Jego celem było wykazanie, że porzucone śmieci stanowią śmiertelne zagrożenie dla wielu grup małych zwierząt. Na przeprowadzenie projektu otrzymano zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ogółem zebrano 254 porzucone w podostrowskich lasach butelki. W 111 z nich znaleziono aż 1465 martwych zwierząt. Najliczniejszą grupą były chrząszcze (1263 martwe osobniki), z dominującym udziałem żuka leśnego (1110 martwych osobników). Młodzież klasy 2 d odwiedziła kilka szkół i przedszkoli, gdzie przeprowadzono warsztaty dotyczące potrzeby dbania o środowisko naturalne. W wykonanie projektu głównie zaangażowani byli: uczennice klasy 2d Magdalena Kulesza i Klaudia Kurczaba oraz absolwent II LO i członek Stowarzyszenia Krzysztof Kolenda.

Skip to content