II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Wymiana polsko-litewska

Polska – kraj tolerancji !
Grupa uczniów naszego liceum bierze udział w wymianie polsko-litewskiej organizowanej przez Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO. Młodzi ludzie z Ostrowa i Wilna poznają wielokulturowość Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI wieku pracując z tekstem aktu konfederacji warszawskiej z 1573 r. oraz poznając religie Podlasia idąc szlakiem białostockich świątyń.

Skip to content