II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Polska – krajem tolerancji !

Grupa uczniów II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim  oraz  szkoły z Wilna Vilnius Salininkai Gymnasium wzięła w dniach 22-27 maja br. udział w projekcie „Kraj bez stosów- tolerancja jest OK”.

Projekt napisany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO miał na celu pokazać wzajemne dziedzictwo wielokulturowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej oraz zapoznać młodzież z dorobkiem mniejszości religijnych zamieszkujących Podlasie.

W XVI wieku, gdy w Europie Zachodniej płonęły stosy, a ludzie mordowali się w imię Boga, w Rzeczypospolitej w 1573 r. podpisano dokument gwarantujący tolerancję religijną. Na terenie Korony i Litwy żyli obok siebie w zgodzie  wyznawcy obrządku rzymskiego, prawosławni, Żydzi i muzułmańscy Tatarzy. W 2003 roku akt Konfederacji Warszawskiej został wpisany na listę UNESCO „Pamięć Świata”, na której znajdują się najważniejsze dokumenty w dziejach ludzkości. 450. rocznica podpisania tego dokumentu była doskonałą okazją do przypomnienia młodzieży wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy, a jednocześnie do promowania idei tolerancji i pokojowego współdziałania narodów, w okresie, gdy w Europie i na całym świecie ciągle tli się wiele konfliktów.

Działania projektowe realizowano na terenie Podlasia – regionu-pogranicza, który w przeszłości był częścią zarówno Polski jak i Litwy, i gdzie do dzisiaj pozostało wiele śladów wielokulturowości charakterystycznej dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W ramach projektu odbyły się warsztaty o wielokulturowości RP XVI wieku, religiach Podlasia, o tolerancji oraz zajęcia integracyjne i językowe. Zapoznano się z aktem konfederacji warszawskiej z 1573 r. Część zajęć miała charakter wyjazdowy – celem była: Wielka Synagoga w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz  cerkiew w męskim monastyrze w Supraślu, meczet tatarski w Kruszynianach i związane z tematyką tatarską Muzeum Ziemi Sokólskiej, a także Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku. Miały też miejsce dzień litewski i dzień polski, podczas których przeprowadzono quizy na temat danego kraju oraz skosztowano wybrane smakołyki kuchni obu narodów. Dużą popularnością cieszył się spływ kajakami rzeczką Supraśl, którą wg legendy popłynął krzyż wyznaczając miejsce budowy monastyru.

Podsumowaniem projektu jest interaktywna mapa na platformie ArcGis. Umieszczono tam opisy i zdjęcia obiektów reprezentujących cztery religie Podlasia, a także kalendarz z wybranymi zdjęciami zwiedzanych miejsc.

Realizując projekt obie strony, polska i litewska, chciały pokazać młodym ludziom możliwość budowania postawy dialogu ludzi różnych kultur, narodów i religii oraz postawy tolerancji wobec odmienności we współczesnym świecie. Koordynatorem projektu był p. Karol Marszał, opiekunami polskiej grupy p. Donata Konieczna i p. Beata Motyl, grupy litewskiej p. Renata Bogusko i p. Bożena Milgeviciene.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Skip to content