II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym


Z okazji przypadającej 22 stycznia rocznicy wybuchu powstania styczniowego w naszej szkole prezentowana jest wystawa planszowa „Powstanie styczniowe 1863”. Wystawa została zaprojektowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie z okazji 160 rocznicy wybuchu insurekcji. Na 15 planszach zaprezentowane zostały unikatowe dokumenty i druki z epoki, grafiki, w tym autorstwa Artura Grottgera, pocztówki oraz biżuteria patriotyczna, a także opisano przyczyny wybuchu zrywu, kolejne jego etapy, poszczególne bitwy i potyczki oraz głównych uczestników insurekcji. Ekspozycja przybliża uczniom okoliczności wybuchu powstania, które było największą i najdłużej trwającą insurekcją niepodległościową w okresie rozbiorów. Zryw ten w walce z rosyjskim zaborcą zjednoczył Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, na zawsze odciskając się piętnem we wspólnej pamięci i stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń bohaterów walk o wolność.
Wystawa odbywa się w ramach projektu „Wielkopolanie pamiętają o powstańcach styczniowych” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Skip to content