O Nas
Dydaktyka
Przydatne
INICJATYWY REYMONTOWSKIE

10 września 2012 r. z Pawłem Rajskim- Starostą Ostrowskim spotkał się Komitet Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

W spotkaniu udział wzięli: Jarosław Biernaczyk, Iwona Dembczyńska, Donata Konieczna, Beata Nowicka, Marek Śmiłowicz i Jerzy Wójcicki.

 

„Wspólnie z absolwentami i ich rodzicami oraz byłymi i aktualnymi nauczycielami założyliśmy 6 lipca br. Stowarzyszenie, które za główny, statutowy cel działania przyjęło wspieranie działań ostrowskiego Reymonta w trzech podstawowych sferach: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Mamy już wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czekamy na REGON i NIP. Po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zamierzamy zrealizować nasze pierwsze plany, w tym m. in. projekt: Reymont - reaktywacja- 20 lat później” – poinformowała Donata Konieczna - Prezeska Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie ma zamiar być jednym z filarów wspierających wszechstronny rozwój II LO. Chcemy utrzymać dobrą markę naszej szkoły.  Mamy nadzieję do tych działań pozyskać tak nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców, ale także naszych absolwentów

 i sympatyków szkoły. Efektywna współpraca wielu ludzi dobrej woli powinna zaowocować kolejnymi sukcesami ostrowskiego Reymonta”- powiedział Jerzy Wójcicki.

 

„Budowa i otwarcie kolejnego „Orlika” wspólnie przez Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Nareszcie młodzież z Reymonta będzie mogła korzystać oficjalnie z tego kompleksu, należącego do Szkoły Podstawowej nr 1. Ten przykład dobrej praktyki to dobry prognostyk do dalszego rozwoju kultury fizycznej wśród kolejnych roczników młodych ostrowianek i ostrowian”- dodał Marek Śmiłowicz.

 

„Organizacje pozarządowe są solą społeczeństwa obywatelskiego. To bardzo dobrze, że na mapie naszego powiatu pojawiło się kolejne. Wspieranie działalności szkół przez lokalne stowarzyszenia to bardzo dobry przykład samoorganizowania się. Wy jesteście tego żywym przykładem. Deklaruję pełne wsparcie tak ze swojej strony, jak i władz Powiatu Ostrowskiego”- podsumował spotkanie Starosta Ostrowski- Paweł Rajski, dziękując za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.

 

 

Powstanie Stowarzyszenia

 

 

 

REYMONTOWSKIE STOWARZYSZENIE

 

6 lipca 2012 r. w upalne, piątkowe popołudnie w ostrowskim Klubie Nauczyciela odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ostrowskiego Reymonta poprzez różnorodne działania w ramach różnych obszarów, m.in. edukacji, kultury, ekologii, sportu i turystyki, tradycji narodowej, wolności i praw człowieka.

 

Zebranie Założycielskie przyjęło statut oraz wybrało w tajnym głosowaniu władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Donata Konieczna jako prezes, Beata Nowicka- sekretarz, Marek Śmiłowicz- skarbnik oraz Jarosław Biernaczyk i Jerzy Wójcicki jako członkowie. Komisja Rewizyjna to: Aleksandra Kierstein jako przewodnicząca, Marcin Borowiak- sekretarz i Hanna Rozbicka-Winiecka- członkini. Sąd Koleżeński to: Jarosław Lisiecki jako przewodniczący, Krzysztof Rasiak – sekretarz oraz Ewa Boroch- członkini.

Ponadto wśród członków- założycieli są: Iwona Dembczyńska, Piotr Kaczmarek, Małgorzata i Tomasz Kryszkiewiczowie, Mateusz Lisiecki, Sebastian Przybylski, Maciej Świątek, Sławomir Szymanowski oraz Janusz Walczak.

 

            Tworzenie stowarzyszeń jest wpisane w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Trzeci sektor, czyli tzw. NGO-osy są doskonałym sprawdzianem aktywności różnych środowisk. Są także szansą na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych. Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli: absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz sympatycy ostrowskiego Reymonta. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam zrealizować wiele ciekawych projektów. Możemy powtórzyć za Januszem Korczakiem: chcemy, aby ostrowski Reymont był nadal „szkołą przyjemną i pożyteczną”.

Nasze stowarzyszenie jest otwarte i zapraszamy wszystkich absolwentów i ich rodziców,, nauczycieli oraz sympatyków do współpracy, powiedział Jerzy Wójcicki.

 

 

 

Zakładkę prowadzi mgr Beata Nowicka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )