O Nas
Dydaktyka
Przydatne

O szkole

Rys historyczny Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Tradycje Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim sięgają lat 1842 - 1849, kiedy to z powodu braku szkoły, w której córki zamożniejszych obywateli miasta mogłyby uzyskać ogólne wykształcenie, jeden z nauczycieli ostrowskich nazwiskiem Lasswitz założył szkołę u siebie w domu, w której to "szkole" uczył grupę kilku dziewcząt. Nieco później powstała prywatna szkoła średnia dla dziewcząt założona przez rektora Blumel. Mieściła się ona w domu przy ul. Kościelnej 18. W 1953 r. Kierownictwo szkoły objęła Polka Robertyna Klawka, mająca uprawnienia kierowniczki szkoły. W 1867 r. Szkoła posiadała 3 klasy, zatrudniała 6 nauczycielek i liczyła 60 uczennic, przeważnie Polek. Od 1867 r. kierownictwo przeszło w ręce panny Amandy Schirmer - Niemki i szkoła zaczęła nabierać niemieckiego charakteru. Do 1920 r. jej dyrektorami byli Niemcy. Zmieniała się również siedziba szkoły : do 1868 r. mieściła się w domu przy ul. Raszkowskiej 2, następnie do 1875 r. na obecnym Pl. 23 Stycznia z kolei 11 lat funkcjonowała w opuszczonym przez wypędzony w ramach "Kulturkampfu" zakon s.s. Wizytek klasztorze przy Wrocławskiej 24, a od roku 1886 do 1911 w nowym budynku przy Wrocławskiej 25. Mimo ciągłych przeprowadzek szkoła się rozwijała, aż doszła w końcu do 12 oddziałów i zatrudniała ok. 20 nauczycieli. Należy dodać, że religii uczył w tym czasie ks. Augustyn Szamarzewski.

 

2loa.jpg

 

W 1907 r. prywatną dotąd szkołę przejęło miasto, dyrektorem został Niemiec dr Bergmann, a w 1909 zapadła decyzja budowy nowego gmachu. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1910 r. i po upływie niespełna półtora roku stanął nowy gmach szkoły, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy - mieścił nie tylko 12 klas, ale i gabinet fizyczny, salę rysunkową, gimnastyczną, aulę, bibliotekę, mieszkania dla dyrektora i woźnego, pokój konferencyjny i szereg innych, pomocniczych pomieszczeń. Do rozpoczęcia wojny szkoła rozwijała się, mając 12 oddziałów, 19 nauczycieli i 374 uczennice.

 

 

buda.gif

Bujnie rozwinęło się życie kulturalne szkoły. Trudno byłoby dziś wymienić wszystkie imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy nie tylko szkolne. Szkoła zorganizowała teatr szkolny dla dzieci i wystawiła kilka sztuk granych z powodzeniem w Ostrowie i poza nim.

W 1968r. zapadła decyzja nadania szkole nowego patrona. Patronem tym miał zostać wybitny polski pisarz, laureat nagrody Nobla - Władysław Reymont. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 5 grudnia 1968r. Z tej okazji teatr szkolny przygotował widowisko na podstawie fragmentów opowieści Reymonta "Chłopi".

W latach siedemdziesiątych w szkole wyraźnie wzrosła liczba uczniów, koniecznym stało się poszukiwanie i adaptacja wszystkich nadających się do pracy z młodzieżą pomieszczeń. Z niewyjaśnionych do dziś powodów w 1978r. kuratorium oświaty w Kaliszu podjęło decyzję o likwidacji szkoły. Po egzaminach maturalnych, nastąpiła przeprowadzka do gmachu I LO przy ulicy Gimnazjalnej, a do opustoszałego budynku liceum wprowadziła się dzieciarnia ze szkoły podstawowej nr 3. Później po wyprowadzeniu się "trójki" do nowego budynku przy ulicy Śmigielskiego, dzięki staraniom działaczy ostrowskich reaktywowano II Liceum Ogólnokształcące i rozpoczął się, trwający rok, remont naszej szkoły. 1 maja 1992 r. w wyniku konkursu dyrektorem został Andrzej Kornaszewski, a 1 września 1992r. 158 uczniów klas pierwszych rozpoczęło naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta. Od dnia 1 lutego 1999 r., po odejściu Andrzeja Kornaszewskiego, dyrektorem szkoły przez 13 lat była Izabela Bothur.

 

Szkoła dzisiaj

Dziś w II LO uczy się ponad 600 uczniów w 18 oddziałach klas I, II i III. W szkole pracuje 45 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi. Dyrektorem szkoły, od 01.09.2012 roku, jest dr Karol Marszał. W szkole wydawane są dwie gazety uczniowskie: "Bez cenzury" i "Re(y)moncik, który corocznie zdobywa zaszczytne miejsca w ogólnopolskich konkursach gazet szkolnych. Klub Europejski aktywnie uczestniczy w budowaniu świadomości europejskiej. Przedmiotowe koła zainteresowań są m.in. bazą do sukcesów olimpijskich. W latach 1999-2013 nasi uczniowie byli finalistami centralnego etapu następujących konkursów i olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Artystycznej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań Negocjatorem" i Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego. Prężnie funkcjonuje wymiana polsko-hiszpańska – od 2010 roku współpracujemy z Institut Baix Camp z Reus w Katalonii. Również sekcje sportowe odnoszą znaczące sukcesy w Wielkopolsce (szczególnie koszykarska i siatkarska). Posiadamy pracownię komputerową i internetowe centrum informacyjne w bibliotece szkolnej - obie pracownie mają nielimitowany dostęp do Internetu. Partnerskie i życzliwe relacje między nauczycielami i uczniami gwarantują rzetelną wiedzę i są szansą na pełny rozwój osobowości uczniów. W latach 2004 - 2008 szkoła przeszła kapitalny remont, wymieniono dach, wszystkie okna oraz odnowiono elewację zewnętrzną

 

 

szkoladzis.jpg

 

7

cos

Współpraca międzynarodowa

Wymiana polsko- niemiecka

 

1995 szkoła nawiązała kontakt z dwoma niemieckimi liceami ogólnokształcącymi : Martin-Buber Oberschule z Berlina oraz EuropaschuleStorkow ze Storkow i rozpoczęła współpracę w ramach wymiany uczniowskiej. W ramach partnerstwa zorganizowano32 spotkania w różnych rejonach Polski i Niemiec: m.in. w Ostrowie, Berlinie, Storkow, Krakowie, Oświęcimiu, Gdańsku, Krzyżowej k. Świdnicy, Augustusburgu, Zakopanem, Lubece, Wrocławiu, Dreźnie, Ravensbrück oraz na Mazurach. W ciągu 13 lat współpracy w wymianie wzięło udział ponad 720 uczniów z Polski i Niemiec. Przedmiotem dyskusji były różne zagadnienia np: szkolnictwo, nacjonalizm, ochrona środowiska, podręczniki do historii i geografii,  przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, stosunki polsko-niemieckie od średniowiecza do współczesności, przemiany polityczno-społeczne po roku 1995 w Polsce i Niemczech, kultura ludowa Tatr i Rudaw, polska i niemiecka literatura współczesna, II wojna światowa. Na temat  partnerstwa ukazały się 46 artykuły w prasie polskiej i niemieckiej. 17 czerwca 2001 roku  partnerstwo zostało uhonorowane prestiżową nagrodą za wybitny projekt wymiany młodzieżowej w zakresie szkół ponadgimnazjalnych przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży w Warszawie i Poczdamie. W 2008 rokupo trzynastu latach współpracy z niemieckimi partnerami wymiana zakończyła swoją działalność.

 

 

Program Socrates- Comenius

 

Wymiana młodzieżowa z niemieckimi liceami umożliwiła również rozpoczęcie przez szkołę innych działań proeuropejskich w ramach międzynarodowego programu Socrates Comenius. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła podjęła pracę nad projektem „Mosty” w ramach współpracy z EuropaschuleStorkow z Niemiec, Bundesgymnasium/ Realgymnasium Wien III z Austrii oraz Kossuth ZsusannaTechnischeFachmittelschuleundGymnasiumHodmezövasarhely z Węgier. W kolejnych latach szkolnych 2004/2005 szkoła opracowywała projekt pt.:” W poszukiwaniu śladów” wraz z Europaschule z Niemiec oraz INSTITUTO  DI ISTRUTIONE SECONADARIA SUPERIORE „LORENZZO FAZZINI”  z Vieste  z Włoch.  W oba projekty zaangażowanych było 29 nauczycieli i ponad 100 uczniów.

Zakładkę prowadzi mgr Beata Nowicka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )