O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Klub Europejski

Inicjatywy europejskie w „Reymoncie”

 Klub działa od 1 grudnia 1999r., początkowo pod nazwą „The Eye”jako autonomiczna sekcja Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego „Klub Nauczyciela” z inicjatywy mgr Jerzego Wójcickiego, a od roku szkolnego 2002/2003 jako szkolny klub europejski pod nazwą „Euro – Reymont”. Od 1 września 2000r. z inicjatywy młodzieży funkcję opiekuna klubu przejęła mgr Donata Konieczna.

Członkowie i sympatycy klubu przygotowują projekty edukacyjne w postaci m.in. dni europejskich, dla uczniów naszej szkoły oraz środowiska lokalnego. Członkowie klubu biorą udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej. Reprezentują także społeczność uczniowską „Reymonta” na konferencjach organizowanych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Współorganizują wieczór autorski specjalnego wydania dodatku europejskiego gazety szkolnej „Re(y)moncik”.

 

 

 

VI Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich w Konstancinie – Jeziornej

W dniach 11-14 listopada 2010r. uczeń II LO Jakub Hełka reprezentował Szkolny klub Europejski – „Euro- Reymont” wraz z opiekunem Klubu Donatą Konieczną uczestnicząc
w VI Międzynarodowym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w Konstancinie – Jeziornej. Młodzież z 9 krajów Unii Europejskiej zaproszona przez Polską Fundację im. Roberta Schumana debatowała nad problemem biedy we współczesnym świecie. Obradom towarzyszyły prezentacje kulturalno – kulinarne każdego kraju, wystawa zdjęć – „Różne oblicza biedy” przygotowana przez uczniów oraz ciekawie poprowadzona gra miejska na ulicach Warszawy. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim.  


  

 

Wystawa1

Wystawa- Różne oblicza biedy- zdjęcia Jakub Hełka

Prawybory

- Szkolne prawybory do Parlamentu Europejskiego – 8 czerwca 2004r. w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

 

- szkolne prareferendum unijne - 3 czerwca 2003r. – w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (Za przystąpieniem do Unii zagłosowało ok. 83% uczniów i nauczycieli liceum, wzięło udział 48% uprawnionych do głosowania) 

 

- Młodzież Klubu przeprowadziła jesienią 2001r. prareferendum szkolne na temat:

„Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?”. Za przystąpieniem do Unii zagłosowało ok. 78% społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej liceum. Przeprowadzono też krótkie ankiety i wywiady z młodzieżą oraz mieszkańcami miasta na temat członkostwa Polski w Unii i tematyki europejskiej – w sumie ankietowano 100 osób.

 

Civis Europus

Civis Europus – europejski dodatek gazety szkolnej „Re(y)moncik” – wieczory autorskie

 (stała współpraca mgr Donaty Koniecznej z mgr Jerzym Wójcickim)

 

- elementy Dnia Portugalskiego - 26 kwietnia 2010r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską)

- elementy Dnia Austriackiego - 22 kwietnia 2009r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską)

 

 

- elementy Dnia Węgierskiego - 8 kwietnia 2008r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską)

- elementy Dnia Włoskiego - 18 kwietnia 2007r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską) 

- elementy Dnia krajów Beneluxu –5 kwietnia 2006r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską) 

- obszerne fragmenty z Dnia Niemieckiego –13. 04. 2005r. ( współpraca z mgr Anna Kaczmarek) 

 - elementy „Dnia w PRL-u”– 9.06.2004r. (współpraca z mgr Iwoną Dembczyńską) 

- elementy Dnia Francuskiego –29. 04. 2003r. 

- elementy Dnia Irlandzkiego 15 kwietnia 2002r.

Materiały zgromadziła i teksty napisała mgr D. Konieczna

Zakładkę prowadzi mgr Beata Nowicka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )