O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Aktualności

 

 

 

 

 

 

lightbox

 

   Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta

w Ostrowie Wielkopolskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2015”.    

 

                                                                                                                             

                                                                                       www.licea.perspektywy.pl    

                                                                                                                                          

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2015/16

 

Ruszyły matury

W poniedziałek 4 maja, podobnie jak we wszystkich polskich szkołach ponadgimnazjalnych, rozpoczęły się u nas egzaminy maturalne. Do matury przystępuje 215 tegorocznych absolwentów oraz absolwenci sprzed kilku lat, chcący poprawić swoje wyniki. Po raz pierwszy, oprócz obowiązkowych języka polskiego, matematyki i języka obcego zdawanych na poziomie podstawowym, każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Poszczególne egzaminy zdawać będą następujące liczby tegorocznych abiturientów: język polski: PP (poziom podstawowy) – 215, PR (poziom rozszerzony) – 47; matematyka: PP – 215, PR – 77; język angielski: PP – 186, PR – 94; język niemiecki: PP – 28, PR – 3; biologia: 94; chemia: 82; fizyka: 39; historia: 17;wiedza o społeczeństwie: 13; geografia: 42; historia muzyki: 1;informatyka: 3; język francuski: PR – 1. A od 11 maja egzaminy ustne.

Wszystkim zdającym egzamin dojrzałości życzymy powodzenia !    

 

lightbox                          

Wicemistrzynie w Turnieju Wielkopolskim

Ukoronowaniem tegorocznych sukcesów drużyny dziewcząt II LO w aerobiku grupowym (V miejsce w województwie w ramach Licealiady)  jest zajęcie II miejsca w  „XV Wielkopolskim Turnieju w Aerobiku Grupowym" szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 28 kwietnia w ZSP nr 1 w Jarocinie. W turnieju udział wzięło 6 drużyn z naszego województwa. Po raz kolejny nasze dziewczęta pokazały wysoki poziom prezentowanego układu aerobikowego, czego dowodem jest zdobycie wicemistrzostwa turnieju. Cała impreza była świetnie zorganizowana. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy zawodów otrzymali kawałek pysznego tortu, który został przygotowany z okazji jubileuszowego turnieju. 
Można było też wylosować drobne upominki a także potańczyć w luźnej atmosferze integrującej wszystkich uczestników przed ogłoszeniem wyników. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy a drużyny punktowane od I-III miejsca dodatkowo medale i drobny sprzęt sportowy dla szkoły. Skład drużyny: Sandra Banach, Ewelina Pawlak, Elżbieta Szczepaniak, Gabriela Błoch, Dominika Skibińska, Kinga Rosiak, Oliwia Lorenz. Opiekun jest p. Elżbieta Frąszczak.

 

lightbox lightbox lightbox lightbox

Dwie olimpijki II LO zwolnione z matury
W kwietniu odbyły się etapy centralne ogólnopolskich olimpiad: chemicznej i biologicznej. W gronie finalistów a co za tym idzie osobami, które zostały zwolnione z matury otrzymując jednocześnie 100 % punktów z danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości znalazły się Wiktoria Burghardt oraz Monika Rymer – uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, jedyne reprezentantki Powiatu Ostrowskiego w obu olimpiadach, do których zakwalifikowało się po 90 osób z całej Polski.
Wiktoria Burghardt wzięła udział w etapie centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej, który miał charakter dwudniowych zawodów  pisemnych i ustnych, organizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpijczycy brali udział w zmaganiach z takich dziedzin biologii jak cytologia, histologia, embriologia, genetyka, biologia molekularna, fizjologia roślin i zwierząt, zoologia, botanika systematyczna, ekologia i ochrona środowiska, ewolucjonizm i etologia. Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych o zainteresowaniach przyrodniczych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań, stworzenie im możliwości współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym.
Monika Rymer znalazła się w elitarnym gronie finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, wcześniej uzyskując drugi wynik w województwie wielkopolskim. Etap centralny olimpiady w Warszawie odbywał się w ciągu dwóch dni. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali zadanie laboratoryjne składające się z dwóch części: ilościowej i jakościowej. W drugim dniu zawodnicy rozwiązywali zadania teoretyczne, które następnie sprawdzane były przez ich autorów. Część laboratoryjna finału odbywała się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej natomiast część teoretyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
lightbox lightbox lightbox
Spotkanie z uczniami ostrowskiej "dziewiątki"

Dnia 29 kwietnia odbyło się drugie spotkanie pod hasłem "Poczytaj mi, Przyjacielu". Siedmiu uczniów z klasy 2d zagościło w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, aby swoją pasją do literatury zainteresować najmłodszych. Podobnie jak podczas ostatniej wizyty, spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Młodzież zaprezentowała klasyczne bajki i wiersze dla dzieci, takie jak "Kopciuszek", czy "Skarżypyta". Nie obyło się również bez spontanicznego występu uczniów szkoły podstawowej.  Duże zainteresowanie wzbudziła bajka "Goldilocks and the three bears", która została odczytana w języku angielskim z podziałem na role.  Uczniowie „dziewiątki” wykazali się chęcią interakcji, z zainteresowaniem oglądając przyniesione książki, zadawając pytania oraz dyskutując na temat bajkowych morałów.

 

lightbox lightbox

Trening strzelecki w Raszkowie

W dniu  24. kwietnia członkowie Szkolnego Koła Strzeleckiego przy II LO w Ostrowie Wielkopolskim dzięki nawiązaniu kontaktu i współpracy z Kurkowym Bractwem Strzeleckim im. Ks. Kazimierza  Jagielskiego w Raszkowie mieli okazję przeprowadzić trening z broni palnej sportowej (strzelano z karabinków Vostok CM-2 oraz pistoletu Ruger MK III), a także oddać kilka strzałów z ….pistoletu Walther P-99 używanego obecnie przez polską policję. 
Uczestniczkami treningu w Raszkowie były: Michalina Zarycka z kl. II A, Agnieszka Stęclik z kl. I A, Sandra Krywarczyk z kl.I E,  Roksana Idczak z kl. I D oraz Martyna Walczak także z klasy I D. Jedynym przedstawicielem chłopców był Bartosz Łyżwa z kl.I E. Współnadzorującym  trening był pan Tadeusz  Jagielski - prezes rejonowego oddziału LOK w Ostrowie Wlkp. 
Opiekunem strzelców z II LO był Paweł Foedke. 

 

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

Nowa pracownia biologiczna

W najbliższym czasie w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim powstanie nowoczesna pracownia biologiczna. Wyposażenie jednej z pracowni szkolnych w odpowiednie sprzęty pozwoli na wzbogacenie wiedzy teoretycznej uczniów a przede wszystkim prowadzenie przez nich badań terenowo-eksperymentalnych. Pracownia wyposażona zostanie w następujące sprzęty:  zestawy mikroskopów binokularowych dla uczniów (17 sztuk do pracy w parach),  mikroskopy stereoskopowe dla uczniów (3 sztuki do pracy w grupach),  spektrofotometr do badania stężeń zanieczyszczeń, mikroskop binokularowy z kamerą dla nauczyciela, mikroskop stereoskopowy z kamerą dla nauczyciela,  komputer dla nauczyciela, współpracujący z mikroskopami oraz tablicą interaktywną z projektorem a także nowe meble szkolne.

Mikroskopy uczniowskie umożliwią samodzielną obserwację mikroorganizmów przez młodych uczestników zajęć. Mikroskopy binokularowy i stereoskopowy z kamerami potrzebne będą do omawiania i obserwacji badanych obiektów przez nauczyciela oraz do tworzenia dokumentacji fotograficznej w celu identyfikacji gatunkowej. Spektrofotometr będzie potrzebny, by zmierzyć precyzyjnie stężenia substancji, takich jak azotany czy fosforany i dzięki temu dokonać oceny zanieczyszczenia środowiska. Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciele będą mogli wykorzystywać multimedialne programy dydaktyczne, filmy dydaktyczne oraz zasoby sieci Internet do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu “Szkolny Ośrodek Edukacji Ekologicznej”, który realizowany jest przez Powiat Ostrowski z pomocą finansową środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odbędą się także wyjazdy terenowe, podczas których uczniowie pobierać będą próbki wody i osadów z wybranych zbiorników i cieków wodnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i najbliższej okolicy. Następnie dokonana zostanie analiza próbek wody i osadów pod kątem obecności azotanów, amoniaku, fosforanów, twardości ogólnej i węglanowej, pH. Te same próbki zostaną poddane badaniu mikroskopowemu, które będzie miało na celu identyfikację gatunkową mikrofauny i mikroflory.

 

lightbox lightbox  lightbox lightbox

"Matliga" rozstrzygnięta

20 kwietnia odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego „MATLIGA”. Celem konkursu jest propagowanie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz integracja uczniów i nauczycieli matematyki z terenu Powiatu Ostrowskiego. Tegoroczny finał odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I i II liceów oraz klas I, II i III techników z Powiatu Ostrowskiego. W kategorii liceów III miejsce zajął Dominik Walczak z klasy II d naszego Liceum. Gratulujemy!

 

lightbox

 

II Piknik z Reymontem za nami
W sobotę 25 kwietnia w naszym Liceum odbył się II Piknik z Reymontem. Tego dnia w gmachu szkoły można było się przenieść w czasie do początków ubiegłego stulecia, w czym pomogli uczniowie szkoły zainspirowani twórczością Noblisty, a szczególnie problematyką powieści "Ziemia obiecana", która była tematem przewodnim imprezy. Była to uczta duchowa i intelektualna, połączona z degustacją potraw charakterystycznych dla trzech przedstawionych przez Władysława Reymonta kultur: polskiej, niemieckiej i żydowskiej, a wszystko przy dźwiękach dobrej muzyki przeplatanej dowcipami z epoki. Na scenie pojawili się uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast podstawy alfabetu hebrajskiego przedstawił dr Krzysztof Morta z Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Po raz drugi przyznane zostały też tytuły „Reymaniaków” czyli wyróżnienia dla osób, które przysłużyły się szczególnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii “Zasłużony nauczyciel” Reymaniaka 2015 otrzymała była dyrektor szkoły Izabela Bothur natomiast w kategorii “Zasłużony absolwent” wyróżniona została Jolanta Krupa, absolwentka z roku 1978. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu  Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta  przez Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.
W sobotnie przedpołudnie szkoła była otwarta także dla gimnazjalistów. Podczas drugich “Drzwi otwartych” uczniowie szkół gimnazjalnych mogli wziąć udział w licznych warsztatach przedmiotowych oraz uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej na nowy rok szkolny 2015/2016.
 
 
lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox
fotogaleria : II Piknik z Reymontem
Mikołaj Dolata w Brukseli

W dniach 17- 21 kwietnia Mikołaj Dolata z klasy 3c wraz z opiekunką prof. Marzenną Podskarbi uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Belgii zorganizowanym przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. W wycieczce wzięła udział uzdolniona młodzież z Wielkopolski, laureaci olimpiad przedmiotowych i ogólnopolskich konkursów z Gniezna, Jarocina, Środy Wielkopolskiej, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa. W bogatym programie, oprócz wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego i uczestniczeniu w wykładzie na temat jego historii i działalności, znalazło się zwiedzanie pięknej Brukseli z jej słynnymi zabytkami: Grand Place, Łukiem triumfalnym, Katedrą św. Michała czy Katedrą św. Guduli. W ciągu kilku dni pobytu uczestnicy wycieczki odbyli podróż po tym malowniczym kraju, zapoznając się z jego kulturą i obyczajami mieszkańców. Duże wrażenie wywarły na nich urokliwe średniowieczne miasteczka, a szczególnie Brugia, zwana Wenecją Zachodniej Flandrii. Dzięki świetnej organizacji i gościnnemu przyjęciu wyjazd był niezwykle udany, pełen niezapomnianych przeżyć. Jeszcze miesiąc i następna podróż Mikołaja - tym razem do Kanady, gdzie będzie reprezentował nasz kraj na konkursie recytatorskim.

 

lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

Maturzyści - przebierańcy

W czwartek 23 kwietnia klasy maturalne tradycyjnie przybyły do szkoły w przebraniach. Kostiumy, jakie włożyli w tym dniu uczniowie, były pełne fantazji i jedyne w swoim rodzaju. Przedostatni dzień nauki w  szkole młodzież spędziła na wesoło. A już za kilka dni maturzyści przystąpią do egzaminów maturalnych. Życzymy im powodzenia!

 

 lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox lightbox

hotspot II LO - Ostrów Wlkp.

lightbox

 

 

https://www.facebook.com/PROMAX.wlkp

Reymont na Facebooku...

https://www.facebook.com/reymont.ostrow?ref=ts&fref=ts

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )