O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Aktualności

                                                                                       

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce oraz 50 najlepszych liceów w Wielkopolsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych                                                                                  

PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

                                                                                                                             

                                                                                              www.licea.perspektywy.pl    

                                                                                                                       

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/15

lightbox

Co po gimnazjum - tylko II LO !

 

  

Prosimy o 1 %

Szczegóły w zakładce: 1% dla II LO

 

 

lightbox  lightbox

Zajęcia seminaryjne i laboratoryjne w Poznaniu

lightbox

 

Dnia 8 kwietnia uczniowie klasy 2 b w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych organizowanych przez studentów i pracowników szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Zaraz po przyjeździe 26-osobowa grupa została podzielona na dwa mniejsze zespoły. Jeden z nich uczestniczył w zajęciach neurologicznych, zaś drugi w kardiologicznych. Pierwszy z nich miał okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat chorób układów nerwowych, takich jak Parkinson czy Alzheimer. Następnie młodzież miała okazję własnoręcznie przeprowadzić ultrasonografię tętnic szyjnych i zaobserwować zmiany miażdżycowe zachodzące w tętnicach szyjnych. Druga grupa wysłuchała interesującego wykładu na temat chorób układu krwionośnego, a następnie udała się do szpitala klinicznego, w którym została oprowadzona przez jednego z lekarzy kardiologów. Miała ona również okazję zobaczyć na żywo wszczepianie stentów u 82-letniego pacjenta, z obniżoną efektywnością pracy serca. Po obejrzeniu bardzo interesującego zabiegu grupa ta uczestniczyła w przeprowadzonym na 46-letnim pacjencie echu serca. Następnie obie grupy udały się na zajęcia z analityki medycznej, w których skład wchodziły m.in.: obróbka i replikacja materiału genetycznego, analiza moczu, krwi oraz zaprezentowano nam hodowlę tkanek nowotworowych oraz dla porównania tkanek zdrowych.

Praktyki te zmobilizowały uczniów do dalszej pracy nad sobą, oraz znacznie przybliżyły i ułatwiły planowanie dalszej kariery. 

 

lightbox  lightbox                     

 lightbox  lightbox 

Tym razem o łamaniu sowieckich szyfrów

 

lightbox

 

 

14 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie ostrowskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Grota-Roweckiego. Wykład „Jan Kowalewski – łodzianin, który złamał sowieckie szyfry” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób – w tym wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak, członkowie Klubu “Grota”, uczniowie naszego Liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych.

Prof. Grzegorz Nowik przedstawił historię złamania przez Jana Kowalewskiego szyfrów Armii Czerwonej. Polski wywiad, w tym i wywiad radiowy został zorganizowany jeszcze w 1918 r. przez ppłk. Józefa Rybaka, oficera armii austriackiej, którego zastępcą został Karol Bołdeskuł, w czasie I wojny światowej szef radiowywiadu państw centralnych na froncie wschodnim. Do Oddziału II Sztabu Generalnego trafił też porucznik Kowalewski. Pierwszy szyfr złamał na nocnym dyżurze, na którym zastępował kolegę, który miał tego dnia wesele siostry. A złamał ten szyfr używając... grzebienia, w którym wyłamał parę "zębów" i wyszukał powtarzające się słowo "dywizja". Później major Bołdeskuł ściągnął do współpracy z Kowalewskim również matematyków i radiotechników z Warszawy i Lwowa. W czasie wojny zostało złamanych ok. 100 kluczy oraz rozszyfrowano 3500 depesz.

                                                                                                                                                                                                        

lightbox lightbox

Najlepsza w biegach przełajowych

   

 

W środę 2 kwietnia na Piaskach - Szczygliczce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w indywidualnych biegach przełajowychSwoje zawodniczki do rywalizacji przygotowało 9 szkół, a zawodników 10 szkół naszego powiatu. Dziewczęta startowały w dwóch kategoriach - juniorka młodsza (kl. I – 41 zawodniczek) i juniorka (kl. II i III – 47 zawodniczek), chłopcy - junior młodszy (61 zawodników) i junior (61 zawodników). Z naszej szkoły w zawodach udział wzięło 10 dziewcząt i 20 chłopców. Zawodniczki miały do pokonania dystans ok 1 km a chłopcy ok. 2 km.

Ogromny sukces odniosła zawodniczka naszej szkoły Dorota Stasiak, która w swojej kategorii juniorka zajęła I miejsce. Na podium znalazła się również Dorota Świątek, która w kategorii juniorka młodsza zajęła III miejsce. Obie zawodniczki awansowały do Finału Województwa Wielkopolskiego, który odbędzie się 26 kwietnia w Żerkowie. GRATULUJEMY! W ogólnej klasyfikacji dziewczęta zajęły IV miejsce a chłopcy IX miejsce. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom dziękujemy za udział w zawodach i życzymy sportowych sukcesów. Opiekunem na zawodach była prof. Elżbieta Frąszczak.

 

lightbox  lightbox

 

 

Policzyli się z konkurencją!

9. kwietnia w Kaliszu miał miejsce etap rejonowy konkursu matematycznego organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Uczniowie naszego liceum nie dali większych szans reprezentantom innych szkół. Gdyby nie fakt, że język matematyki daleki jest od nacechowania silnymi emocjami, można by zaistniałą sytuację określić jako bezlitosny nokaut lub rodzaj edukacyjnej egzekucji.. Rywale rozsypani na pierwiastki i pochodne do dziś leżą na deskach, z trudem wracając do pełnej matematycznej przytomności. Najsilniejszy cios zadał Dominik Walczak (uczeń klasy Ie), który na poziomie rozszerzonym uzyskał maksymalną liczbę punktów, nie pozostawiając złudzeń co do hegemonii II LO. Z kolei wyniki na poziomie podstawowym jedynie potwierdziły tę dziś już dość oczywistą prawdę. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Grzesiak (z klasy IId), natomiast drugie ex aequo Daniel Kończal (IId) oraz Kacper Perz (IIc).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli nasi uczniowie nokautują z taką siłą i precyzją, zdecydowanie nie należy wchodzić w drogę ich opiekunom. Byli nimi: Bożena Bugaj, Janusz Szustkiewicz oraz Paweł Chołuj.

 

 UCAŁKOWANIA DLA LAUREATÓW!!!

 

 

Turniej piłki nożnej

W piątek 11 kwietnia na boisku „Orlik” przy II LO odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. W zawodach wzięły udział zespoły: Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim (I zespół), Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim (II zespół), Gimnazjum w Raszkowie oraz drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu ostrowskiego.  Mecze rozgrywane były systemem 2 x 10 minut. Zwycięską drużyną okazała się drużyna Gimnazjum w Raszkowie.

Oto wyniki:

II LO - Gimnazjum Raszków                          0-6

Gimnazjum nr 4 (II) – Gimnazjum nr 4 (I)     2-3

II LO - Gimnazjum nr 4 (II)                             3-0

Gimnazjum Raszków – Gimnazjum nr 4 (I)   0-2

II LO – Gimnazjum nr 4 (I)                             3-2

Gimnazjum Raszków – Gimnazjum nr 4 (II)  4-0

 

Miejsca w turnieju:

1.Gimnazjum w Raszkowie,

2. II Liceum Ogólnokształcącew Ostrowie Wielkopolskim,

3. Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim (I zespół),

4. Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim (II zespół).

 

Turniej był dla wszystkich drużyn sprawdzianem przed przyszłorocznym sezonem rozgrywek szkolnych, łączącym współzawodnictwo z dobrą zabawą. Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Kurek, Oskar Misterski, Marcin Niklewicz, Grzegorz Rudowicz – wszyscy z klasy Ia, Krystian Spiżak z Ib, Mikołaj Fikus, Piotr Goleszyński i Marek Prokop z klasy Ie. Opiekunem drużyny oraz organizatorem turnieju był Krzysztof Florek.

 

lightbox    lightbox           

lightbox   lightbox 

"Więzienie - stracony czas"

Dnia 11. kwietnia uczniowie klasy I c wzięli udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym "Więzienie stracony czas", który został zrealizowany w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Celem programu było zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, wskazanie przyczyn powodujących, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości oraz pokazanie konsekwencji wynikających z tego kontaktu dla ich dalszego życia. Podczas spotkania odbył się pokaz filmowy oraz omówienie poszczególnych wątków i konsekwencji, jakie są wynikiem konkretnych zachowań: kradzież, rozbój, udział w bójce czy spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Młodzież uczestniczyła również w pokazie wybranej infrastruktury więziennej. Opiekunem grupy był pedagog szkolny Agata Krawczyk-Paulus. 

 

 

Nasza szkoła w programie "Śpiewająca Polska"
   
Od 1 kwietnia nasze Liceum uczestniczy w Ogólnopolskim Pro­gramie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska. Programskie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły doświad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry. Co roku Śpie­wa­ją­ca Pol­ska obejmuje ponad 300 szkół. Program prowadzony jest przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie a jego beneficjentem w Powiecie Ostrowskim jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Re­ali­za­cja pro­gra­mu to szan­sa na:
  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami.
W ramach programu w naszym Liceum działa Chór Szkolny pod dyrekcją Jana Szkudlarza, w którym śpiewa około 30 osób. Chór uświetnia uroczystości szkolne i bierze udział w przeglądach “Śpiewającej Polski”. W październiku 2013 r. uczestniczył też w programie Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży – w Poroninie odbyły się wtedy warsztaty chóralne z zespołem “Kaskad” z Regionu Sumskiego (Ukraina).                                                                                                                                                           
lightbox    
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )