O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów.

W czwartek 6 marca 2014 r. ostrowskim Forum Synagoga podpisana została Umowa o współpracy naukowo-edukacyjnej między II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim a Ośrodkiem Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach umowy, którą podpisali dr Karol Marszał - dyrektor Liceum oraz dr Krzysztof Morta - dyrektor Ośrodka przewidywane są następujące formy współpracy:

- udział uczniów Liceum w projektach edukacyjno-badawczych związanych z badaniami prowadzonymi przez Ośrodek;

- pomoc i udział uczniów Liceum w organizacji różnych inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek;

 - stworzenie możliwości udziału uczniów Liceum w wybranych wykładach prowadzonych  na Uniwersytecie Wrocławskim;

- organizowanie przez Ośrodek wycieczek do Wrocławia, których celem będzie zaznajomienie uczniów z materialną spuścizną wspólnoty żydowskiej na terenie stolicy Dolnego Śląska;

- umożliwienie zapoznania się przez uczniów Liceum z historycznymi zbiorami i zabytkami piśmiennictwa zgromadzonymi przez Uniwersytet Wrocławski i Bibliotekę Uniwersytecką;

- wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego w II Liceum Ogólnokształcącym Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie II LO oraz zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak a także attache kulturalny ambasady Izraela w Polsce Mateusz Pigoń, który wygłosił okolicznościowy wykład pt. „Współczesny Izrael – państwo hi-tech”.

 

lightbox lightbox lightbox lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )