O Nas
Dydaktyka
Przydatne

Reymont 20 lat później

lightbox

 

Reymont 20 lat później…                                                                                                                                                                                      

 

 

więcej zdjęć http://2liceum.osw.pl/strona=Reymont_20_lat_pozniej

 

 

7 grudnia br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymontaw Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce prezentacja projektu edukacyjnego „Reymont - reaktywacja 1992- 2012”.  Aktywnie w nim uczestniczyła młodzież z ostrowskiego Reymonta.  Strona merytoryczno - organizacyjna tego przedsięwzięcia spoczywała na barkach: Donaty Koniecznej, Iwony Dembczyńskiej, Beaty Nowickiej, Marka Śmiłowicza, Jarosława Biernaczyka i Jerzego Wójcickiego, którzy 6 lipcabr. założyli Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO.

 

Uroczystość 20- lecia po reaktywacji tego Liceum w 1992 roku miała różne odsłony.

W pierwszej wręczono dyplomy okolicznościowe przedstawicielom Grupy Reaktywacyjnej: Pawłowi Rajskiemu pełniącemu 20 lat temu stanowisko Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrowie Wielkopolskim, Aleksandrze Kierstein- wówczas przewodniczącej ostrowskiego Komitetu Obywatelskiego, Andrzejowi  Kornaszewskiemu wówczas przewodniczącemu ostrowskiej Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Bożenie Woś - wówczas i dzisiaj również - prezesowi ostrowskiego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz  Jerzemu  Bartczakowi wówczas Kuratorowi  Oświaty i Wychowania w Kaliszu.

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu naszego Liceum na mapę oświatową Ostrowa Wielkopolskiego, naprawiając błędną decyzję o jego likwidacji w 1978 roku. Dziękuję wszystkim naszym donatorom, bez których nie byłaby możliwa tak wspaniała oprawa naszej, jubileuszowej uroczystości. Nie byłoby tego rocznicowego wieczoru bez ogromnego zaangażowania naszej młodzieży”- powiedziała Donata Konieczna, prezes Stowarzyszenia Reymontowskiego.

 

W imieniu Grupy Reaktywacyjnej głos zabrał m.in. Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, który powiedział m.in.: „Ja byłem tylko małym trybikiem w tej grupie zwolenników wznowienia działalności edukacyjnej w II LO. Bez zaangażowania i odważnej decyzji Pana Jerzego Bartczaka, kaliskiego Kuratora Oświaty i mojego pierwszego szefa, nie byłoby to możliwe. I za to Panie Kuratorze, bardzo dziękuję. Dziękuję także Andrzejowi Kornaszewskiemu, pierwszemu dyrektorowi, który z dobraną przez siebie grupą nauczycieli przywracał dawny blask tej szkole. Dziękuję także zmieniającemu się w ciągu minionych 20 lat, gronu pedagogicznemu, które wspólnie z uczennicami i uczniami solidnie zapracowało na dzisiejszą pozycję lidera wśród liceów ostrowskich”.

 

Następnie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Reymontowskiego przyznano tytuły honorowe za wybitne osiągnięcia w minionym 20 - leciu. Tytuł „Zasłużony dla Szkoły”- otrzymał Andrzej Kornaszewski, tytuł „Zasłużony Profesor”- otrzymała polonistka Mirosława Grzesiak, a tytuł Wybitna Absolwentka - Natalia Walczak - zdobywczyni m.in. 3. miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

„W 1992 roku stanowiliśmy jako społeczność szkolna grupę bardzo zżytą. Atmosfera w pokoju nauczycielskim była niemalże rodzinna. Bardzo się cieszę, że jako absolwentka Reymonta, mogłam uczestniczyć w tym pionierskim dziele jego reaktywacji.

 A młodemu i prężnemu Stowarzyszeniu, dziękuję za przyznane wyróżnienie i życzę dalszych ciekawych przedsięwzięć”- powiedziała Mirosława Grzesiak.

Okolicznościowe dyplomy otrzymały także: Izabela Bothur - dyrektor II LO w latach 1999-2011 oraz Renata Nowak - pełniąca w tych samych latach funkcję wicedyrektora,a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku p.o. dyrektora tego Liceum.

 

„II LO to przerwana historia szkoły z ogromnymi tradycjami. Była to historia ciekawa i burzliwa. Trwanie i zmiana to dwa kluczowe słowa idealnie pasujące do ostrowskiego Reymonta. To kolejni, zmieniający się dyrektorzy, widoczni na portretach w auli, w której się dzisiaj znajdujemy, to zmieniający się nauczyciele i uczniowie, tworzyli oblicze tej szkoły, w której mam zaszczyt od 1 września br. pełnić funkcję dyrektora”- powiedział Karol Marszał.

 

W bogatym i ciekawie skomponowanym montażu słowno- muzycznym prowadzonym przez Marysię Falis z 1 D oraz Piotra Jaśkowiaka z 3 B zaprezentowali się młodzi artyściz Reymonta: Zosia Banaszak, Ania Wróbel, Robert Wnuk - wszyscy z 3 E, Małgosia Grobelna z 3 B, Marta Matysek i Maciej Sułecki z 2 F, Agnieszka Rasiak z 2 E oraz Julia Jaszczyk z 1 D. Gościnnie wystąpili ponadto nasi absolwenci: Agnieszka Kurzawa i Mateusz Ogórkiewicz- słynne przed 20- laty „Ostrowskie Ogóreczki”

 

Prowadzący uroczystość, Jerzy Wójcicki podziękował wszystkim ludziom dobrej woli:

„Bez Waszego ogromnego zaangażowania nie byłoby tego jubileuszowego przedsięwzięcia”.

Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę młodych artystek i artystów, za to że „poczęstowali wszystkich dzisiaj wspaniałą ucztą duchową”. Zakończył swoje wystąpienie słowami: „możemy być dumni, że jesteście uczniami ostrowskiego Reymonta”.

 

Końcowy akcent uroczystości to kuluarowe rozmowy przy skromnym poczęstunku.

Były one doskonałą okazją do rozmów pokoleniowych, bowiem na uroczystość zaproszono m.in. Grono Pedagogiczne z roku 1978 z Panią Dyrektor Łucją Huzarewicz na czele.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę okolicznościową publikację „Z archiwum 20- lecia. Reymont – reaktywacja 1992 - 2012”, z którą można się również zapoznać na www.2liceum.osw.pl w zakładce Stowarzyszenie Reymontowskie.

 


Biuletyn REYMONT

Zdjęcia do obejrzenia w fotogalerii

 

zdjęcia - Krzysztof Maleszka

Donatorzy projektu


 

 

Donatorzy projektu

„Reymont – Reaktywacja 1992 – 2012”

 

v Barbara i Jacek Woźniakowie  -  P.P.U.H. WOSEBA® Sp. z o.o.

 

v Katarzyna i Waldemar Skoczylas - Jan-Wal – DETTMANN Sp.Z.o.o.Sp.k

 

v M.W. Burghardt - FIRMA BURGHARDT SPÓŁKA JAWNA

 

v Barbara Rokicka – Łapuć  i Wojciech Łapuć  - Familia Medica

 

v Aleksandra i Jarosław Rynowieccy – OLMET – Centrum Narzędziowe

 

v Marek Feruga - Inter Marche

 

v Renata Hełka - Catering Hełka

 

v Michał Waldemar Chmielarz  - Pracownia Florystyczna „Kwiatostan”

 

v Krzysztof  Maleszka  - Zakład Fotograficzny

 

v Lidia i Dariusz Płókarz  - LDA & TRANSKONCERT

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )