Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Otwarcie pracowni chemicznej

 

25.10.2017r. odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni chemicznej. Na zaproszenie dyrektora szkoły mgr. Aleksandra Ziobro w uroczystości wzięli udział: członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego pan Marek Ewiak, sekretarz Powiatu Ostrowskiego pan Mirosław Rychlik oraz nauczyciele chemii z ostrowskich szkół podstawowych. Przed uroczystym przecięciem wstęgi pan dyrektor Aleksander Ziobro przybliżył zaproszonym gościom oraz zebranym uczniom historię powstania oddanej do użytku pracowni.

28.10.2016r. w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej o dofinasowanie zadania „Poczujmy chemię do ekologii – rozwój Szkolnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej poprzez zakup urządzeń do doświadczeń o tematyce ekologicznej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został złożony wniosek, który po analizie już w marcu uzyskał akceptację i dofinasowanie. Po rozpatrzeniu złożonych przez kontrahentów ofert w lipcu podpisano umowy z wybranymi wykonawcami i dokonano zakupu pomocy naukowych, zestawu odczynników chemicznych oraz specjalistycznego sprzętu. Zainstalowano również Dygestorium zapewniające bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z użyciem substancji lotnych. Pracownia została wyposażona w, spełniający normy bezpieczeństwa, stół do doświadczeń dla uczniów oraz w stół demonstracyjny dla nauczyciela. Podczas tegorocznych wakacji w ramach projektu udało się ostatecznie dokończyć przebudowę i modernizację sali chemicznej. Jest to z pewnością pracownia o europejskich standardach, pozwalająca uczniom rozwijać chemiczne pasje, z dostępem do interesujących pomocy dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie ciekawego, innowacyjnego i efektywnego procesu dydaktycznego.

Po przekazaniu tych informacji uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wraz z dyrektorem szkoły panowie: Mirosław Rychlik, Marek Ewiak, nauczycielka chemii w naszej szkole pani Urszula Biesiada oraz uczennica klasy II b Wiktoria Przyjemska.

Następnie uczniowie klasy II b pod kierunkiem pani Urszuli Biesiady wzięli udział w lekcji pokazowej z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i odczynników. Lekcję obserwowali wszyscy zaproszeni goście oraz grupa uczniów z klasy I a, żywo zainteresowana jej przebiegiem i warunkami pracy. Na wszystkich obecnych lekcja wywarła wielkie wrażenie. Podczas dyskusji doszli do wniosku, że dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni i jej racjonalnemu wykorzystaniu znacznie poprawią się warunki pracy i jakość nauczania chemii w naszej szkole.

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkursy

Obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook