II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Profil informatyczny z grafiką komputerową

Przedmioty rozszerzone (17 os.)

 • matematyka
 • j. angielski
 • informatyka z grafiką komputerową 

drugi język obcy: j. niemiecki lub j. francuski

Wybierz ten profil, jeśli chcesz:

 • studiować na kierunkach technicznych lub artystycznych,
 • pracować w specjalistycznych firmach,
 • poznać tajniki grafiki komputerowej w oparciu o programy GIMP oraz INKSCAPE ,a także programowania w języku C++,
 • zgłębiać systemy zarządzania bazami danych MS ACCESS oraz język SQL,
 • opanować arkusz kalkulacyjny, a także wiedzę i umiejętności z zakresu algorytmiki,
 • zrozumieć podstawy funkcjonowania sieci komputerowych.

Swoje umiejętności i pasje możesz rozwijać poprzez:

 • zgłębianie tajników informatyki i grafiki komputerowej w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • realizację projektów szkolnych w zakresie grafiki i informatyki,
 • udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni,
 • udział w konkursach i olimpiadach sprawdzających wiedzę z języka angielskiego, matematyki czy informatyki,
 • udział w warsztatach językowych oraz  wymianach językowych w ramach projektu Erasmus +.

Perspektywy dla absolwentów to m.in.:

 • informatyka, systemy informatyczne, matematyka,
 • multimedia i grafika komputerowa,
 • telekomunikacja,
 • przedsiębiorczość w internecie,
 • zarządzanie informacją, systemy informacyjne,
 • informatyczne techniki zarządzania,
 • inżynieria danych, inżynieria systemów,
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne,
 • ekoinformatyka,
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej,

Skip to content