II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
E-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl | Telefon: +48 62 738 55 28

Profil biologiczno–geograficzny

Przedmioty rozszerzone (34 os.)

 • biologia
 • geografia
 • j. angielski

drugi język obcy: j. niemiecki lub j. francuski

Wybierz ten profil, jeśli chcesz:

 • rozumieć przyczyny i skutki procesów społeczno-ekonomicznych w świecie,
 • analizować i interpretować dane statystyczne,
 • zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi,
 • organizować innym podróże marzeń,
 • planować nowoczesne miasta i wsie,
 • poznać, jak jest zbudowany i jak funkcjonuje nasz organizm,
 • zbadać głębiej świat roślin i zwierząt,
 • wykonywać eksperymenty i doświadczenia,
 • wiedzieć jak człowiek funkcjonuje w środowisku przyrodniczym,
 • mieć świadomość jakie działania prowadzą do zagłady biologicznej,
 • poznać zasady filozofii ekologicznej,
 • mieć świadomość możliwości ratowania planety,
 • angażować się w akcje proekologiczne,
 • mieć wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
 • poznać zjawiska i procesy fizycznogeograficzne,

Swoje umiejętności i pasje możesz rozwijać poprzez:

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych w nowocześnie wyposażonej pracowni biologicznej,
 • udział w wykładach i zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Akademii Kaliskiej,
 •  współzawodnictwo w konkursach i olimpiadach z wiedzy biologicznej, ekologicznej igeograficznej,
 • pracę w szkolnym wolontariacie,
 • realizację projektów edukacyjnych w zakresie biologii i geografii, ekologii np.: „Ekologia- wybór czy konieczność”
 • planowanie i realizowanie akcji proekologicznych,
 • poznawanie obszarów chronionych,
 • udział w rajdach turystycznych i biegach na orientację.

Perspektywy dla absolwentów to m. in.:

 • ekologia, geografia, geologia,
 • geodezja, kartografia,inżynieria środowiska,
 • energetyka, odnawialne źródła energii,
 • biotechnologia ekologiczna,
 • biznes i technologia ekologiczna,ochrona środowiska,
 • technologie proekologiczne,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • monitoring i analityka środowiska,
 • bezpieczeństwo ekologiczne,technika rolna i leśna,
 • turystyka i rekreacja,
 • medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, ratownictwo medyczne,
 • farmacja, fizjoterapia i rehabilitacja,
 • kosmetologia, dietetyka,
 • weterynaria, zootechnika.

Skip to content