Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia

Historia

Tradycje Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim sięgają lat 1842 - 1849, kiedy to z powodu braku szkoły, w której córki zamożniejszych obywateli miasta mogłyby uzyskać ogólne wykształcenie, jeden z nauczycieli ostrowskich nazwiskiem Lasswitz założył szkołę u siebie w domu, w której to "szkole" uczył grupę kilku dziewcząt.

 

Nieco później powstała prywatna szkoła średnia dla dziewcząt założona przez rektora Blumel. Mieściła się ona w domu przy ul. Kościelnej 18. W 1953 r. Kierownictwo szkoły objęła Polka Robertyna Klawka, mająca uprawnienia kierowniczki szkoły. W 1867 r. Szkoła posiadała 3 klasy, zatrudniała 6 nauczycielek i liczyła 60 uczennic, przeważnie Polek. Od 1867 r. kierownictwo przeszło w ręce panny Amandy Schirmer - Niemki i szkoła zaczęła nabierać niemieckiego charakteru. Do 1920 r. jej dyrektorami byli Niemcy. Zmieniała się również siedziba szkoły : do 1868 r. mieściła się w domu przy ul. Raszkowskiej 2, następnie do 1875 r. na obecnym Pl. 23 Stycznia z kolei 11 lat funkcjonowała w opuszczonym przez wypędzony w ramach "Kulturkampfu" zakon s.s. Wizytek klasztorze przy Wrocławskiej 24, a od roku 1886 do 1911 w nowym budynku przy Wrocławskiej 25. Mimo ciągłych przeprowadzek szkoła się rozwijała, aż doszła w końcu do 12 oddziałów i zatrudniała ok. 20 nauczycieli. Należy dodać, że religii uczył w tym czasie ks. Augustyn Szamarzewski.

 

W 1907 r. prywatną dotąd szkołę przejęło miasto, dyrektorem został Niemiec dr Bergmann, a w 1909 zapadła decyzja budowy nowego gmachu. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1910 r. i po upływie niespełna półtora roku stanął nowy gmach szkoły, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy - mieścił nie tylko 12 klas, ale i gabinet fizyczny, salę rysunkową, gimnastyczną, aulę, bibliotekę, mieszkania dla dyrektora i woźnego, pokój konferencyjny i szereg innych, pomocniczych pomieszczeń. Do rozpoczęcia wojny szkoła rozwijała się, mając 12 oddziałów, 19 nauczycieli i 374 uczennice.

 

Bujnie rozwinęło się życie kulturalne szkoły. Trudno byłoby dziś wymienić wszystkie imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy zorganizowane przez młodzież. Należy podkreślić, że były to imprezy nie tylko szkolne. Szkoła zorganizowała teatr szkolny dla dzieci i wystawiła kilka sztuk granych z powodzeniem w Ostrowie i poza nim.

 

W 1968r. zapadła decyzja nadania szkole nowego patrona. Patronem tym miał zostać wybitny polski pisarz, laureat nagrody Nobla - Władysław Reymont. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 5 grudnia 1968r. Z tej okazji teatr szkolny przygotował widowisko na podstawie fragmentów opowieści Reymonta "Chłopi".

 

W latach siedemdziesiątych w szkole wyraźnie wzrosła liczba uczniów, koniecznym stało się poszukiwanie i adaptacja wszystkich nadających się do pracy z młodzieżą pomieszczeń. Z niewyjaśnionych do dziś powodów w 1978r. kuratorium oświaty w Kaliszu podjęło decyzję o likwidacji szkoły. Po egzaminach maturalnych, nastąpiła przeprowadzka do gmachu I LO przy ulicy Gimnazjalnej, a do opustoszałego budynku liceum wprowadziła się dzieciarnia ze szkoły podstawowej nr 3. Później po wyprowadzeniu się "trójki" do nowego budynku przy ulicy Śmigielskiego, dzięki staraniom działaczy ostrowskich reaktywowano II Liceum Ogólnokształcące i rozpoczął się, trwający rok, remont naszej szkoły. 1 maja 1992 r. w wyniku konkursu dyrektorem został Andrzej Kornaszewski, a 1 września 1992r. 158 uczniów klas pierwszych rozpoczęło naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta. Od dnia 1 lutego 1999 r., po odejściu Andrzeja Kornaszewskiego, dyrektorem szkoły przez 13 lat była Izabela Bothur.

Konkursy

Obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook